Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА ДИАСПОРАТА

Споделете ме

Проектът се реализира с пари на българското Външно министерство

olympiyska_vakanciaГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

В резултат на задълбочаващият се процес на сътрудничество и добросъседство между България и Сърбия, Културно-информационния център „Босилеград“ спечели проект „Детска олимпийска ваканция – Босилеград 2015“, по програмата „Участие на България в международното сътрудничество за развитие 2015“ на българското Министерство на външните работи. Това ще даде нови възможности за обогатяване на социално-културния живот в Босилеград. Проектът е изработен на базата на потребността от педагогически организирани занимания на децата за отдих и ваканция през лятото и ще се реализира в две смени по 20 дни през лятната ваканция като основният тип занимания ще са игри и творчески занимания. С това бе отдадено признание и висока оценка на досегашният Детски олимпийски лагер на Олимпийски клуб - Босилеград с  ръководител Желко Насев, който по този начин прерасна в европейски проект с основна цел възпитание през свободното време на младите босилеградчани в дух на толерантност, нравствени добродетели, зачитане на културните традиции и солидарност.

Специфичните цели на проекта са осигуряване на възпитателна педагогическа извънкласна дейност чрез спорт, изкуство, екология, приложни занаяти, оказване на първа помощ, опазване на обичаи и традиции както и социализация на младежите чрез развитие на взаимно сътрудничество, социално полезни дейности и изяви и развитие на детското творчество. Една от целите на проекта е и обучение за борба срещу наркоманиите, асоциалното поведение и малолетната престъпност.

  

 

   

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в СофияВремето със sinoptik.bg