Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА ДИАСПОРАТА

Споделете ме

Общинската управа в Босилеград противозаконно не изплаща детските надбавки на семейството на Драголюб Иванчов

DragoliubГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

„От името на Демократичния съюз на българите и от свое лично име протестирам против решенията на Общинската управа в Босилеград, която под управлението на кмета Владимир Захариев, грубо нарушавайки Конституцията и законите на Р Сърбия, провежда политическа и национална дискриминация срещу политическите си опоненти нарушавайки човешките и малцинствени им права и правата на детето.

Един от примерите, за който мога да свидетелствам, поемайки цялата  лична и политическа отговорност е, че на мен и съпругата ми Жаклина Иванчова, Общинската управа в Босилеград отказа правото на детска надбавка за двете ни деца, въпреки че Върховният съд на Република Сърбия в Белград и Административният съд в Ниш, от 2004 до 2015 година четири пъти се произнесоха в наша полза. Общинската управа в Босилеград четири пъти досега отказа да изпълни решенията на най-високите съдебни инстанции на Р Сърбия.“ Това пише в специално писмо до портал „Гласът на България“ Драголюб Иванчов.

Той допълва, че като председател на Демократичния съюз на българите в Сърбия, провеждайки Програмата и Устава на партията, неведнъж е влизал в принципни политически спорове с управляващите в Босилеград, защитавайки правата и интересите на българското малцинство. И недоумява, че това може да стане причина децата му да бъдат наказани от една самозабравила се власт!

„Аз не се отказах от убежденията си и по време на гражданската война, когато като офицер на Югославската армия и командир на танкова бригада захвърлих пагоните си и отказах да воювам срещу цивилното население на Р Хърватска. Няма да го направя и сега. Заради незаконната работа на Общинската управа в Босилеград, ще съдя държавата Сърбия в Страсбург. Не само заради моите деца, а и заради многото други които нямат сили и смелост да се борят за правата си в името на законността, справедливостта и европейското бъдеще на Сърбия.“ С тези думи завършва гневното писмо на бъларина от Западните покрайнини.                    

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в СофияВремето със sinoptik.bg