Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА ДИАСПОРАТА

Споделете ме

С научна конференция в Босилеград почетоха големия писател и будител

epИван НИКОЛОВ

По повод 130-годишнината от рождението на големия български поет-философ, литературен критик, писател, художник, полиглот, преводач, общественик и будител Емануил Попдимитров, Македонския научен институт към БАН, Институтът за исторически изследвания и Културно-информационен център „Босилеград“ в края на октомври проведоха в Босилеград научна конференция.

В началото на събитието, протекло под мотото „130 години от рождението на Емануил Попдимитров – глас и съвест на нашия народ“ д-р Ангел Джонев от Регионалния исторически музей в Кюстендил откри фотодокументална изложба в КИЦ-а, посветена на този бележит българин.

Конференцията се проведе в две заседания и на нея участваха около 30 учени и граждани от двете страни на границата, които изчетоха 11 доклада за различните аспекти  на личността и делото на Емануил Попдимитров и каузата на Западните покрайнини, на която той посвещава значителна част от живота си. Повечето доклади и последвалата дискусия бяха посветени основно на обществената и литературна дейност на Е. Попдимитров, насочена към защитата на правата и интересите на българите в Западните покрайнини. Някои факти от неговата биография и родословието му бяха изнесени за пръв път. Също така, участниците се съгласиха, че признаването на българите в бивша Югославия за малцинство, се дължи на неговата дейност през август 1929 г. на Конгреса на европейските малцинства в Женева.

В поезията си и литературата той е представител на символизма – устремен към високи духовни идеали и хармония с природата и вечната женственост. В стихотворенията си Попдимитров е възпял родния си босилеградски край по най-модерния за времето си художествен и ненадминат и до днес начин. Общата оценка бе, че Емануил Попдимитров е интелектуалец от национална и европейска величина, поникнал в Босилеградско и символизиращ стремежите за духовното единство на българите от Западните с Майка България. В такъв дух, освен И. Николов, се изказаха и докторант Нена Василева от Босилеград, доц. д-р Александър Гребенаров, доц. Веселин Методиев, проф. д-р Михаил Неделчев, проф. Людмила Григорова, д-р Володя Милачков, проф. Анна Чолева и писателят Константин Еленков. Десетилетия наред поетът, литературният критик и философ Емануил Попдимитров е осъден на забрава в родния му град заради идеологическите предразсъдъци по отношение на правозащитната му дейност на българите в Западните покрайнинии криворазбраните „добросъседски отношения“ между двете държави. Бе изразено неудовлетворение от това, че паметта на великия поет е почти изтрита от родния му Босилеград и нито една улица или училище не носи неговото име. Бе подчертана потребността от популяризиране на неговото творчество сред младите чрез преиздаване на неговите книги и създаване на електронен сайт с негови произведения.

 

                                               

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в СофияВремето със sinoptik.bg