Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА ДИАСПОРАТА

Споделете ме

Освен това, през първата година на обучение всеки студент ще получава стипендия от 240 лв.

saГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Да се освободят от такси за обучение всички студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Сърбия, приети по

актове на МС в български държавни висши училища, това реши Министерският съвет днес. До момента тези студенти заплащат такса за обучението си като българските граждани, освен ако с конкретната държава, чийто граждани са, няма двустранна договореност за освобождаване от такива такси. С промените в Постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации се предвижда безусловното предоставяне на стипендии от 240 лв. през първата година на следването на приетите студенти от Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Сърбия. Изменението ще обхване новоприетите студенти за учебната 2020/2021 г. Друго облекчение за кандидат-студентите, което се предвижда, е те да могат да подават документи и участват в класиране и чрез интернет базиран портал.

------------------------------------------------------

Редакционен коментар

Всичко това е чудесно, но защо не се споменава нищо за нашите сънародници, живеещи в Гърция /православни и мюсюлмани/, в Румъния /православни и католици/ и в Турция?! Един сериозен пропуск, който незабавно трябва да бъде поправен!

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в СофияВремето със sinoptik.bg