Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Ако успеем да вземем европейските пари, в тези домове ще се настанят бездомници и многодетни семейства

NewHousesГБ

Казанлъшките старейшини единодушно взеха решение за кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Регионално развитие”. По приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, ще се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект ”Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.” 

Ако Общината успее да се пребори за тези европейски пари, в Източното ще бъдат построени 15 еднофамилни къщи - 10 от тях ще са едноетажни, а другите 5 - на два етажа. В тях ще бъдат подслонени бездомници, многодетни семейства, както и семейства с болни дечица.

  

 

   

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в КазанлъкВремето със sinoptik.bg