Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Как се копае Инфекциозна дупка за 1,3 милиона леваcherna_dupka

Малко астрофизика – черни дупки се наричат специфични области в космическото пространство-време, които поради изключително силната си гравитация привличат и поглъщат всичко – дори светлинните лъчи. По ирония не на съдбата, а по-скоро на казанлъшката народопсихология, Градът на розите и автоматите е на път да се превърне в Градът на Черните дупки. Еднакво древни, поне според моята нетолкова дълга историческа памет, са двете дупки, които зейват в абсолютно идеалния център на Казанлък през 80-те години. На мястото на първата трябваше да бъде построен Младежки дом, а на мястото на по-огромната и велика дупка в градинката на „Искра” трябваше да се възвиси партиен дворец /или Общински съвет, историята вече не помни/.

 

Третата, най-велика засега Дупка зейна на мястото на бившето Инфекциозно отделение през 2007 година. Появи се след помпозна „първа копка” на бъдещия грандиозен МОЛ, в който трябваше да има магазини, кинотеатри, тенис-кортове и каквото още ти дойде на ума. Кирките развъртяха тогавашният кмет Стефан Дамянов и лицето на „Тракия трейд” – Тодор Колев. Това стана след като фирмата-купувач брои 2,2 млн. лева за парцела, проекта и останалите подробности. И така, основите бяха изкопани, но се оказа, че проектът на новата седеметажна сграда противоречи на Общия устройствен план на този квартал. Междувременно идва с гръм и трясък световната икономическа криза, стагнацията парализира и Казанлък... Очевидно се изпаряват мераците за строеж на МОЛ, тъй като не са правени постъпки от „Тракия трейд” за изменение на ОУП. В края на краищата, договорът между Общината и фирмата-купувач е обявен за нищожен. На база на това съдебно решение, Община Казанлък трябва да изплати задължение с главница от 3,3 млн. лева! Или сметнато грубо, изкопаването на фамозната Трета дупка се оценява на 1 милион...

По инициатива на „Тракия трейд“, на 4 август в Община Казанлък се е провела среща на представителя на дружеството Тодор Колев и директора на Търговска банка Д АД (D bank) Румен Петров с кмета на община Казанлък Галина Стоянова, с председателя на Общинския съвет Николай Златанов и Председателския съвет на ОбС-Казанлък. Срещата се е състояла по повод намерението на „Тракия трейд“ да сключи цесия с D bank за изкупуване от страна на банката на вземането на дружеството от Общината. Въпросът касае задължението от 3,3 млн. лева, което по решение на Арбитражния съд при БТПП Община Казанлък трябва да изплати на частната фирма по обявения за нищожен договор, сключен през 2007 г.

D bank обаче държи преди да бъде направена тази цесия с „Тракия трейд“ да сключи споразумение с Община Казанлък, като банката е готова да предложи погасителен план за дълъг погасителен срок от 7 до 10 години, с възможност за предсрочно погашение, с гратисен период от 6 до 12 месеца, а обезпечението да бъде залог върху бъдещи вземания на Общината. Лихвеният процент според директора обаче не може в момента да бъде посочен еднолично от него.

Според кметицата Галина Стоянова, съгласно Закона за публичните финанси е необходимо провеждане на обществена поръчка за избор на кредитор и това трябва да стане след обществено обсъждане и с решение на Общинския съвет. Освен това, Стоянова е помолила представителя на „Тракия трейд“ от момента, в който вече се водят разговори и са предприети действия от страна на Общината за сключване на споразумение за погасяване на задължението към дружеството, то да прояви разбиране и да не се начисляват лихви върху дължимата сума. Община Казанлък е изпратила погасителен план на „Тракия трейд“ още през миналата седмица.

В правомощията на Общинския съвет на Казанлък е да реши как ще действа относно предложението на D bank и каква процедура ще предприеме в посока търсене на кредит за погасяване на дължимата сума към „Тракия трейд“. Отделно от това Община Казанлък е предприела мерки за продажба на общински имоти, за да започне да връща присъденото задължение на частната фирма.

И така, да се върнем отново на темата за черните дупки, в които изчезват милиони левове на данъкоплатците. Статистиката показва, че животът на казанлъшките дупки е средно 40 години. Което означава, че на Инфекциозната дупка и предстоят поне още 3 десетилетия безметежно съществуване. Дано да греша!

Петър МАРЧЕВ

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в КазанлъкВремето със sinoptik.bg