Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Неформалните младежки групи ще са със предимство

mlasГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Община Казанлък обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти, насочени към подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в община Казанлък. Финансирането на проекти по настоящата покана се осигурява от бюджета на Община Казанлък за 2021 година от Фонд за финансиране на проекти за младежки дейности, част от Младежки календар. Право на

кандидатстване имат неформални младежки групи и организации, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТТРРЮЛНЦ) или по Закона за народните читалища (ЗНЧ) и осъществяващи дейности в обществена полза.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

а) решаване на конкретни социални проблеми;

б) повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми;

в) преодоляване социалната изолация;

г) насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

д) утвърждаване на национални традиции;

е) насърчаване на здравословния начин на живот;

ж) екология;

з) развитие на демокрацията и защита на човешките права.

 

Срокът за кандидатстване е до 16:00 часа на 05.08.2021 г. /четвъртък/, включително.

Изискванията, условията и реда за кандидатстване са регламентирани в Насоки за кандидатстване към настоящата покана. Пълният пакет документи към настоящата покана може да намерите тук https://www.kazanlak.bg/page-10666.html или на официалния сайт на Община Казанлък, рубрика „Портал за младежта“.

 

  

 

 

sa

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Казанлък

Казанлък
Казанлък - Температура: <b/>28°C
Предимно слънчево
Температура: 28°C
Усеща се като: 28°C
Вятър: югозапад
Сила: тих, 0.7 m/s

Времето със sinoptik.bg