Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Дневният център ще обгрижва 40 души в продължение на година

RFEDГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания ще бъде разкрита в община Казанлък. Това стана ясно днес, след като предложението на кмета Галина Стоянова бе гласувано от Общинския съвет. Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ ще осигури възможност тези хора да разнообразят обичайна си физическа и социална среда и да бъдат

включени в различни занимания по интереси, съответстващи на възможностите им. Потребителите ще са лица, настанени в специализирани институции, и лица, живеещи в семейна среда. Така ще бъде осигурена ефективна мярка за превенция от настаняване в институция на лица с различни форми на деменция.

Целта на новата услуга е да облекчи значително негативните последствия от заболяването на тези лица спрямо членовете на семействата им, като им осигури възможност да извършват икономическа дейност и да се грижат за собствените си потребности. Дневният център ще работи 12 месеца в рамките на самия проект, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“, и ще предоставя дневни, полудневни и почасови услуги с капацитет 40 потребители.

 

 

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в КазанлъкВремето със sinoptik.bg