Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

За две години Общината е насърчила раждаемостта с 239 000 лева

dghГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Отпускането на еднократна помощ за новородено ще продължи и през новата 2022 година. Финансовата помощ в размер на 500 лв. е за закупуването на пелени за еднократна употреба и детски храни. От нея могат да се възползват всички родители, които отговарят на условията, разписани в Наредба 17 на Общинския съвет. През 2021 от подадени 267 заявления, ваучери са получени за 260 деца. През 2020

подадените заявления са били 221, като от тях 36 не са отговаряли на критериите. От началото на новата година 32-ма родители са подали заявления за помощ за новородено, като само едно лице не е отговаряло на изискванията.

Тоест, за две години Община Казанлък е подпомогнала семействата на 478 младенци, като средствата са в размер на общо 239 000 лева.

Съгласно Наредба 17, към момента на подаване на заявление-декларация и двамата родители трябва да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на раждане на детето. Заявлението за отпускане на финансова помощ се подава еднократно в рамките на девет месеца, считано от датата на раждане на детето. Заявление, подадено след изтичане на този срок, няма да бъде разглеждано. Финансовата помощ се предоставя в 14-дневен срок от издаване на заповедта за отпускане ѝ. Всички останали изисквания за кандидатстване желаещите родители могат да прочетат в сайта на Община Казанлък, където е публикувана Наредба 17, на адрес: https://www.kazanlak.bg/page-9743.html.

 

 

  

 lfswt

   ukraynna

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в КазанлъкВремето със sinoptik.bg