Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА МАКЕДОНИЯ

Споделете ме

На 5 декември 1927 г. започва съдебният процес срещу 20 български студенти

sspДимитър ГЮЗЕЛОВ

"През 1927 и 1928 година Македония стана страна на мъчениците, истинска долина на плача и стоновете, същински ад и гробница на свидни синове. Така, както през турското робство, в продължение на 10 години — от 1893 до 1903, организацията можа да прибере почти целия народ и да дигне с него прочутото Илинденско въстание, също и през сръбското робство ВМРО и нейната млада клонка ММТРО, можаха за 10 години, от 1918 до 1928, да организират народа в Македония и да го насочат против тираните сърби в един бунт, в едно перманентно въстание, което в същност се развиваше през размирните години — 1927 и 1928. Сигнала на това народно брожение даде Македонската младежка организация със своя студентски процес, който по значение и важност заема първо място всред политическите процеси. Само за една година от окт. 1927 до окт. 1928 година са станали 16 процеса със 171 обвиняеми... Съдилищата са издали 9 смъртни присъди и са отсъдили общо 463 години затвор. След атентата над генерал Ковачевич, в продължение само на шест месеци, в Щипско са били убити 143 души, а всичко в Македония 270 души. За тия десет години са станали около 1400 политически убийства. A броят на политически осъдените нямаше край през черното сръбско робство. Д-р Павелич, защитникът на студентите и сегашният Поглавник на хърватската държава, казваше, че около 50 000 македонски българи са били обвинени в политически престъпления...

Има ли друга земя, където да са отредени по-ужасни аутодафета, палене на книжа, написани с светата Кириловска азбука, презрени заради българското име и унищожавани като най-опасна ерес, каквато познава световната история? Борба за "ер голем" символизираше нашата борба за българското слово и свещената българска книга...

Македонската Младежка Тайна Революционна Организация (ММТРО) е най-големата политическа проява на българските интелигенти и младежи в Македония през непоносимото сръбско робство. С устава в едната ръка и револвера в другата, те кръстосваха поробената родна гръд - тия апостоли на българската свобода, за да разпалват факела на националното съзнание, да просветляват душите, събуждат заспалия роб и разтрогват съвестите... Организационната мрежа се ширеше незабелязано, ковеше се народния меч за бунт и ден след ден се възпламеняваше доблестния български духъ...

Как се създаде Македонската Младежка Тайна Революционна Организация (ММТРО)? След погрома от 1918 г. и националната катастрофа на всички българи, Македония, като българска страна, населена с българско население, отново падна под духовното и политическото робство на сърбите и гърците. Народът остана без свои водители, защото интелигенцията емигрира в България и го остави обезглавен. Младата интелигенция която остана сама да се справя с новото положение, първа падна под ударите на денационализаторската гилотина на тираните. Тя трябваше да стане първа жертва на сръбските домогвания и опити да заличат всичко българско в душите на младите. За тая пъклена цел, те убиваха, затваряха, гонеха и унищожаваха материално старите корави българи, заклетите вемереовци, и почнаха да залъгват с стипендии, разни помощи и привилегии младежта. С тая лукава политика на откъсване младите от старите се целеше прекъсването на духовното национално единство между две поколения. Сръбският шовинистически бес бе в кулминационната си точка когато чуеше, че и младите учещи се поколения се чувствуват като българи. Българизъмът се очертаваше като един най-опасен фронт спрямо официалната политика на Белград. При такова положение, македонската интелигенция която се чувствуваше с българско национално съзнание, трябваше да вземе по тия въпроси съдбоносни исторически решения. Безбройните Климентовци, Самуиловци, които красят нашата славна история, като строители на коравия български дух, витаеха над тех и въздействуваха с своите подвизи и морална сила. Спомените от българските училища, като част от общобългарската духовна целост и разказите на старите бойци от световната война, не само повдигаха борческия имъ дух, ами и разпалваха чувството на отмъщение заради всички военни поражения, причинени с измамата и коварството на сърбите. Всичко това определяше становището на младата българска интелигенция, да тръгне рамо до рамо с своите доблестни бащи от световната война в свещенната революционна борба за българска свобода, борба с която можеше само да се гордее всеки български син на Македония.

Младежката организация беше венеца на македонското освободително движение, защото тя събра цвета и елита на Македония под робство, възпита ги в един строг български национализъм, опълчи ги против тиранина и се прояви в своя апогей през Скопския студентски процес. В това единствено по рода си съзаклятие тържествуваше българският дух. Жизнената сила на българския народ показа, като стихия, своето могъщество тогава, когато в некои среди беше разяждан здравия дух на българина от различни видове пораженства. В Македония под сръбското робство българизъмът именно показа своето величие, своята динамика и своята дълбока вера в победата на българския Бог и с твърдост устояваше в събарянето зида на робството. Основната нишка на нашата агитация сред народа беше: запазване на българизъма, като най-мощен гранитен зид против домогванията на асимилаторската политика на Белград. Защото, да се наречеш българин - това беше най-преследваната революционна проява.

Сърбите мислеха, че Македония ще присвоят и национално, само ако населението се посърби. Затова и ние поставяхме: процесът на Македония ще бъде винаги жив, само ако си останем българи. Да бъдеш българин през сръбското робство значеше, да имаш една определена програма как да запазиш будно това национално съзнание, как да създадеш една българска идеология на активен деен патриотизъм...Сърбите се плашеха от дейния българизъм, който се свеждаше в въздържане от всичко сръбско, в агитация против сърбите, в величаене на всичко българско, в организиране на народа и в устройване на атентати...

Сърбите ни гонеха като дейци, организирани българи, под което те винаги разбираха присъединение към България. Сърбите беха унищожили целата българска култура в Македония, затваряйки българските училища, черкви и унищожавайки всичките наши национални ценности и паметници. В този пълен мрак и общо потисничество, требваше да се създаде един мощен фактор, който щеше да продължи донякъде културно просветната задача, която под турското робство вършеха българските училища...

Най-верните изразители на тия възвишени идеали, беха загиналите наши другари. Те ще сияят с величествена красота и с пламенното си родолюбие в светилището на българските национални герои. Те палеха искрата за подвиг в сърдцата на много българи, която искра се възпламени в буен огън, в който по пътя на борбата изгореха и самите те. В историческото съкровище на българския борчески гений лежат нашите скъпи другари, като пламенни жреци на идеята за свободата на Македония и обединението на целокупния български народ. Те страдаха с страданията на Македония, живеха с мъките на народа и затова техният дух блести в победния ход на българския народ. В съзнанието на българина ще живеят вечно светлите им образи, ще бъдат неизчерпаеми извори на национална светлина, за да осветяват пътя на бъдните поколения към верна служба на народ, държава и цар. С тия жертви Младежката организация запечати с кръв своето големо историческо значение в борбата ни за освобождение и обединение...

И ето, дойде величествениятъ ден, когато и младото българско поколение в Македония даде своята свещенна дан пред олтаря на отечеството със скъпите жертви на шестима свидни синове, паднали от вражеска сръбска ръка в дните на мрачното сръбско робство, като носители на освободителното знаме в редовете на Младежката организация..."

Из книгата „Жертвите на Скопския студентски процес“

-----------------------------------------------

Бел. ред.   Скопският студентски процес се започва на 5 декември 1927 г. от властите в Кралството на сърби, хървати и словенци срещу български революционери, дейци на Македонската младежка тайна революционна организация.

Общо на съдебната скамейка застават 20 български студенти. Това са Димитър Гюзелов от Дойран, Борис Андреев, Петър Хаджипанзов и Георги Хаджиманев от Велес, Щерьо Боздов от Крушево, Димитър Чкатров, Харалампи Фукаров и Кирил Кузманов от Прилеп, Кирил Вангелов, Кирил Караджов, Емануил Чучков, Тодор Гичев, Благой Монев, Тодор Христов и Христо Хаджикимов от Щип, Борис Светиев от Битоля, Йордан Сапунджиев от Скопие, Димитър Нецев от Струмица и Иван Шопов от Гевгели.  Процесът приключва на 10 декември 1927 година със следните присъди:

Димитър Гюзелов е осъден на 20 години строг тъмничен затвор с окови, Иван Шопов на 20 години, Димитър Нацев на 15 години, Димитър Чкатров на 10 години;

Харалампи Фукаров, Тодор Гичев, Борис Андреев, Щерьо Боздов и Борис Светиев на по 5 години строг тъмничен затвор с окови.

Петър Хаджипанзов, Кирил Вангелов, Георги Хаджиманов, Христо Хаджикимов, Мано Чучков, Кирил Караджов и Йордан Сапунджиев са признати за невинни и са освободени.

По време на процеса по улиците на Скопие са изписвани множество графити, гласящи „Сърби, отивайте си в Шумадия“ и „Македония е българска!“. След процеса Мара Бунева застрелва Велимир Прелич, главния прокурор по делото.

TOPALOV

   ukraynna

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в БитоляВремето със sinoptik.bg

Времето в ОхридВремето със sinoptik.bg

Времето в СкопиеВремето със sinoptik.bg