Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

Споделете ме

Административен съд СЗ отхвърли иск от 1000 лв. за претърпени неимуществени вреди

zatvornikГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

Любопитно четиво могат да бъдат дори и справките за завършените дела на Административния съд – Стара Загора. Ето какво четем в архивите на съда: „АС отхвърля предявения от Н.Н. с адрес Затвора - гр. Стара Загора иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – София за заплащане на обезщетение в размер на 1000 лв. за претърпени неимуществени вреди

от незаконосъобразни бездействия на служител от администрацията на Затвора - Стара Загора, изразяващи се в отказа да му бъде предоставена консултация със сексолог за сметка на бюджета на затвора гр. Стара Загора, като неоснователен.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.“

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Стара ЗагораВремето със sinoptik.bg