Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

Споделете ме

Предстои реализация на проекта „Светло бъдеще за черния лешояд“

leshiГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

В края на 2017 и началото на 2018 г. в Спасителния център за диви животни край Стара Загора постъпиха 28 нови белоглави лешояди. Птиците ще бъдат използвани като част от процеса за завръщане на още по-редкия вид черен лешояд,

тъй като тяхното пускане в природата и присъствието им на местата за подхранване привлича и задържа и черните лешояди.

22 от птиците бяха доставени от специализирания център на партньорите ни от AMUS – Испания, където тези птици са били излекувани, рехабилитирани или доотгледани, след като са имали проблеми в дивата природа. 4 от птиците са дарение от Зоопарка Злин в Чехия, където са били размножени от двойка зоопаркови птици. И една млада птица бе дарена от зоопарка Dierenrijk – Холандия.

След кратък период на адаптация, птиците ще бъдат пуснати на свобода в местата за реинтродукция на черни лешояди по проект „Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649“. Първата пратка от изключително редките птици се очаква в края на февруари – началото на март. В рамките на 6-годишния проект се очаква да бъдат внесени около 50 екземпляра, които да дадат началото на завръщането на тази изключително величествена и полезна птица в страната ни. Припомняме, че лешоядите изпълняват ключова роля в екосистемите като санитари на дивата природа, а за човека допринасят изключителна полза като естествена алтернатива на екарисажите.

 

  

 lfswt

   ukraynna

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Стара ЗагораВремето със sinoptik.bg