Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

Споделете ме

Вижте кои са случаите, при които може да пътувате

busГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове. В заповедта се посочва, че през контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

????полагане на труд в населеното място;
????здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
????завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
????необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
????необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

????Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

????служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
????медицински документ;
????документ за самоличност;
????декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.


Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

????След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

????на хранителни вериги и аптеки;
????осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
????в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.
????С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

 

  

 

 

sa

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Стара Загора

Стара Загора
Стара Загора - Температура: <b/>16°C
Променлива облачност
Температура: 16°C
Усеща се като: 16°C
Вятър: югозапад
Сила: слаб, 5.1 m/s

Времето със sinoptik.bg